Frits Rutgers krijgt erespeld

Het bestuur heeft in klein gezelschap afscheid genomen van Frits Rutgers. Eerder dit jaar moest hij om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter neerleggen. Inmiddels is hij zo ver hersteld dat hij weer bezoek kan ontvangen. Intussen is zijn reguliere periode als voorzitter verstreken, wat de reden is waarom hij niet meer terugkeert.

Bij het afscheid is aan Frits onze erespeld uitgereikt. Het bestuur besloot daartoe omdat Frits in een door corona moeilijke periode leiding heeft gegeven aan de voedselbank. Hij heeft daarbij zijn netwerk ingezet om politiek, bedrijfsleven, kerken en inwoners aan ons te binden. Een aparte vermelding verdient zijn inzet voor de bezoeken van de basisscholen. Hopelijk kunnen wij de leerlingen over enige tijd weer ontvangen.

Deel dit bericht op sociale media