Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

De Voedselbank Dronten werkt voor inwoners van de gemeente Dronten. Als het nodig is, kun je voor hoogstens drie jaar in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket. We bekijken regelmatig of je nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Hoe vaak dat gebeurt, hangt van je situatie af.

Rekenvoorbeelden

Wij volgen de normen van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. In verband met de inflatie zijn die per 17 september 2022 aangepast. De energieprijzen werden al in de berekening van het besteedbaar inkomen meegenomen. Dat geldt ook voor de grote verhogingen die er op dit moment zijn.

Elk gezin krijgt één voedselpakket. Daarom wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen van het hele gezin.

Het besteedbaar inkomen is het het netto-inkomen minus de vaste lasten. Kort samengevat mag dat per maand hoogstens zijn:

  • een basisbedrag van € 190,- voor het gezin plus
  • € 110,- voor elke persoon.

Maximum besteedbaar inkomen

Alleen

Getrouwd /
samenwonend
Normbedrag
(€ per maand)

voor jezelf

300

met 1 kindvoor met zijn tweeën410
met 2 kinderenmet 1 kind520
met 3 kinderenmet 2 kinderen630
met 4 kinderenmet 3 kinderen740
met 5 kinderenmet 4 kinderen850
met 6 kinderenmet 5 kinderen960
met 7 kinderenmet 6 kinderen1070
met 8 kinderenmet 7 kinderen1180
enz.met 8 kinderen1290