Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

De Voedselbank Dronten werkt voor inwoners van de gemeente Dronten. Als het nodig is, kun je voor hoogstens drie jaar in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket. We bekijken regelmatig of je nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Hoe vaak dat gebeurt, hangt van je situatie af. In de regel is het eens per halfjaar.

Toelatingscriteria

Wij volgen de normen van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. In verband met de inflatie zijn die in 2022 aangepast. De energieprijzen werden al in de berekening van het besteedbaar inkomen meegenomen. Dat geldt ook voor de grote verhogingen die er op dit moment zijn.

De normen voor 2024 zijn te vinden in het document Toelatingscriteria. Hieronder staan een paar voorbeelden die volgens die criteria zijn berekend.

Rekenvoorbeelden

Elk gezin krijgt één voedselpakket. Daarom wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen van het hele gezin.

Het besteedbaar inkomen is het het netto-inkomen minus de vaste lasten. Kort samengevat mag dat per maand hoogstens zijn:

  • een basisbedrag van € 200,- voor het gezin plus
  • € 115,- voor elke persoon.

Maximum besteedbaar inkomen

Alleen

Getrouwd /
samenwonend

Normbedrag 2024

€ per maand

voor jezelf

315

met 1 kindvoor met zijn tweeën

430

met 2 kinderenmet 1 kind

545

met 3 kinderenmet 2 kinderen

660

met 4 kinderenmet 3 kinderen

775

met 5 kinderenmet 4 kinderen

890