Belangrijke gegevens

De Stichting Voedselbank Dronten is op 21 juni 2006 opgericht. Sinds 2013 is zij aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De bank zamelt levensmiddelen in bij producenten en bedrijven. Zo kunnen wij mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken, helpen om in hun dagelijks onderhoud te voorzien.

Op dit moment worden wekelijks 149 voedselpakketten uitgedeeld. De pakketten worden op de centrale locatie aan de Handelsweg Zuid samengesteld; daar vindt ook de wekelijkse uitgifte plaats. Maar er zijn ook uitgiftepunten in Biddinghuizen en Swifterbant.

De voedselbank heeft een brede steun in de samenleving. Lokale bedrijven leveren brood, fruit, groenten, aardappelen, uien en vlees. In regionaal verband is er daardoor zelfs een bescheiden ruilhandel mogelijk. Ook zijn er bedrijven die ons bij onze logistiek en huisvesting helpen. Zo verzorgt Zorgboerderij Dronten het ompakken van aardappels, uien en wortelen in handzame porties. De voedselbank wordt gesteund door een groot aantal Vrienden en Zakenrelaties van de Voedselbank. En verder is er steun van kerken, de Turkse moskee en de serviceclubs.

Naam

Stichting Voedselbank Dronten
AdresHandelsweg Zuid 3 | 8251 JS DRONTEN
Telefoon

(0321) 70 16 34

Als de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u een bericht inspreken. De berichten worden elke dag afgeluisterd.

BankrekeningNL 41 RABO 0123 1623 51
RSIN (nummer Belastingdienst)816887354
Kamer van Koophandel39094835
Doelstelling
  • het verstrekken van voedselpakketten aan wie dat nodig hebben
  • het voorkomen van de verspilling van goed voedsel
Bestuur

voorzitter: Joop de Jager

secretaris: vacature

penningmeester: Jan-Peter Snijders

logistiek: Jan Groenendijk

algemeen: Arie Burggraaf

BeloningsbeleidBestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen betaling voor hun werkzaamheden.
Jaarverslagen

Zie Beleid en jaarverslagen