Spelregels voor klanten

Hoe werkt het bij ons?

Pasje

Je hebt bij het afhalen van je eerste voedselpakket een pasje van Voedselbank Dronten gekregen. Het pasje is het bewijs dat je in aanmerking komt voor onze hulp. Je kunt het voedselpakket daarom alleen afhalen met dat pasje. Als iemand anders vraagt je voedselpakket op te halen, geeft je pasje dan aan die persoon mee.

Pasje kwijt?

Als je het pasje kwijt bent, neem dan meteen contact op met Klantenzorg. Een nieuw pasje kost € 2,-.

Toets inkomen

Voedselbanken verlenen alleen hulp aan mensen met een laag inkomen. De bedragen voor dit jaar staan op deze pagina. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) rekent samen met je uit wat je besteedbaar inkomen is. De coördinator klantenzorg beslist daarna of je in aanmerking komt voor een pakket en voor hoe lang. We waarschuwen je als het weer tijd is om een nieuwe afspraak te maken met MDF voor een toetsing. Daar moet je heengaan. Als je niet op tijd een afspraak maakt, krijgt je tijdelijk geen pakket.

Even geen pakket nodig?

Dan meld je dat uiterlijk voor donderdag 17.00 uur bij Klantenzorg (06 – 48 20 94 85). Je kunt bellen of een app-bericht sturen. Als je je drie keer binnen zes weken niet afmeldt, krijgt je tenminste een maand geen pakket.

Wangedrag

Voedselbank Dronten treedt actief op tegen wangedrag als diefstal, mishandeling of belediging. Zulk gedrag vragen we je te melden bij Klantenzorg. Als je je zelf misdraagt, zal Klantenzorg je daar op aanspreken en zo nodig maatregelen nemen.

Kwaliteit van het voedsel

Belangrijke waarschuwing:

Het vlees uit de diepvries is beperkt houdbaar. Vries het meteen in, als je het niet dezelfde dag gebruikt.

Wil je meer weten over houdbaarheid of heb je allergieën? Kijk dan bij Voedselveiligheid.

Contact met ons

Over alles rond je voedselpakket kunt je contact opnemen met onze afdeling Klantenzorg: klantenzorg@vbdronten.nl of 06 ‑ 48 20 94 85. Wij proberen je zo goed mogelijk te helpen. Gaat er toch iets mis, neem dan contact op met Klantenzorg. Komen we er samen niet uit, dat kun je schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van Voedselbank Dronten.

Stichting Voedselbank Dronten hanteert terzake de volgende klachtenprocedure:

  • Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
  • Voedselbank Dronten stuurt een ontvangstbevestiging en vermeldt de uiterste behandeltermijn waarbinnen men een reactie kan ontvangen. Deze reactie wordt door Voedselbank Dronten schriftelijk bevestigd.
  • Klachten over het niet toekennen van een voedselpakket bij aanvraag of herbeoordeling worden afgehandeld door de portefeuillehouder Klanten en Vrijwilligers en zullen in eerste instantie worden afgedaan door het inwinnen van een second opinion.
  • Klachten rond de uitgifte van de voedselpakketten worden behandeld door de coördinator Klanten.
  • Klachten over de inhoud van de voedselpakketten en de kwaliteit van de verstrekte voedingsmiddelen worden afgehandeld door de portefeuillehouder Voedsel / Voedselverwerving.
  • Mocht men het niet eens zijn met de uitspraak, dan kan dit voorgelegd worden aan Voedselbank Nederland.

Behandeling zal plaatsvinden in de eerstvolgende bestuursvergadering of eerder als urgentie zulks vereist.


Onderstaande cursieve tekst is onderdeel van het Reglement van Voedselbanken Nederland:

Externe klachten

De klachten van externen worden als volgt behandeld: Indien de klacht wordt ingediend door klanten, leveranciers, hulpverleners, overheidsinstanties etc. wordt de klacht behandeld door het bestuur van de Voedselbank waartegen de klacht is ingediend. Desgewenst kan Voedselbanken Nederland een bemiddelende rol spelen. Als de klacht zich richt op Voedselbanken Nederland wordt de klacht behandeld door het bestuur van Voedselbanken Nederland.

Speciaal voor kinderen

We willen voor de kinderen graag iets extra’s doen. Op hun verjaardag zorgt Stichting Jarige Job met een cadeau voor een fijne dag.

Een speciaal Drontens initiatief is Cake voor Kids. Deze stichting zorgt voor een verjaardagstaart voor kinderen.

Ook kunnen de klanten van Voedselbank Dronten voor tweedehands speelgoed terecht bij Speelgoedbank Dronten.