Doneer

Eenmalige donatie?

Elke gift is van harte welkom. Klik hieronder op de knop Doneer nu! en het is zo geregeld.

We zijn een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat je je gift voor de belastingen mag aftrekken van je inkomen. Niet het hele bedrag, van al je giften bij elkaar telt 1% van je inkomen niet mee.

Vriend worden?

Als je vriend wordt van de voedselbank, houden we contact met elkaar. Je kunt dan:

  • komen kijken hoe de pakketten worden klaargemaakt (helpen mag ook!);
  • twee keer per jaar onze nieuwsbrief lezen;
  • een overeenkomst voor vijf jaar afsluiten, zodat de je gehele gift kunt aftrekken
 
Het aanmeldingsformulier staat hieronder.
 
Papiergeld

Misschien ook interessant voor jou