Fatsoenlijk handelen

Integriteitscode

Wij vinden fatsoenlijk werken heel belangrijk. Vooral omdat onze klanten kwetsbaar zijn door de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben daarom een aantal regels opgesteld voor integer werken. We hebben bijzondere aandacht voor mogelijk ongewenst gedrag van medewerkers. Wij zijn het helemaal eens met de landelijke Integriteitscode ReadSpeaker Lees voor en we besteden er bij onze voedselbank aandacht aan. Als je als klant vindt dat je niet goed bent behandeld, kijk dan onder Spelregels voor klanten, Contact met ons.

Vertrouwenspersonen voor vrijwilligers

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar misschien heb je de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.