Vrijwilliger worden

Wil jij ook vrijwilliger worden bij de voedselbank?

Alle voedselbanken in Nederland werken uitsluitend met onbetaalde professionals. Niemand wordt betaald; ook ons bestuur niet. Met ongeveer 120 vrijwilligers zorgen we er in Dronten voor dat de allerarmsten wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen.

Klik op de functienaam voor de volledige tekst. Meld je aan met het formulier hieronder!

Vacatures

Doel van de functie 

De voorzitter geeft samen met de penningmeester, secretaris en overige bestuursleden leiding aan de stichting Voedselbank Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant. 

Taken  

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de stichting en aan alle vrijwilligers die werkzaam zijn in dienst van de Voedselbank. Hij zet zich in voor de versterking van de band met maatschappelijke organisaties en overheden. Hij is contactpersoon naar het Netwerk Burgers in de Knel, m.n. richting de werkgroep Fondsenwerving. Daarnaast is de voorzitter belast met de vormgeving van de modernisering van de Voedselbank. Hij draagt zorg dat afspraken en procedures goed verankerd worden in de organisatie. Hij draagt zorg dat de centrale taak van de Voedselbank op een aanvaardbare manier wordt georganiseerd. Hij draagt zorg voor een passende bestuurlijke en uitvoeringsorganisatie bij voedselverwerving en voedseldistributie. Een en ander in goed overleg met alle andere functionarissen en de vrijwilligers. Hij is voorzitter van de vertrouwens-/geschillen-commissie. 

 Profiel 

Het verdient aanbeveling ruime ervaring te hebben met het aansturen van een grote (vrijwilligers)organisatie. Hij dient in de gelegenheid te zijn om voldoende tijd in de functie te investeren. Het verdient aanbeveling dat de beoogd voorzitter een uitstekend netwerk heeft in Dronten e.o. 
Hij is een gedreven bestuurder, die uitstekend in staat is om in teamverband te werken, maar ook duidelijke lijnen kan uitzetten en daarvoor de verantwoordelijkheid neemt. 

Een communicatief sterk persoon met natuurlijk overwicht, stressbestendigheid en gevoel voor humor. Goede contactuele eigenschappen als inlevingsvermogen, op verschillende niveaus kunnen schakelen. 

Directe ervaring in een ‘voedselbankomgeving’ is niet noodzakelijk.  

De belasting zal 2 à 3 dagdelen per week bedragen. 

Wat mag je van ons verwachten 

Een team van vrijwilligers dat met toewijding de dagelijkse werkzaamheden verricht. Begeleiding om de taken zo veel mogelijk zelfstandig naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Twee keer per jaar organiseren we een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers om te tonen dat we de inzet van onze vrijwilligers erg op prijs stellen. 

Als vrijwilliger ben je automatisch verzekerd bij in dienst treden (VNG Vrijwilligers BasisPolis). Na ongeveer drie maanden volgt een evaluatiegesprek en de jaren daarna zo mogelijk elk jaar een voortgangsgesprek.  

De voedselbank heeft voor zijn klanten veel voedsel nodig. Een deel daarvan zamelen we in bij de acties in supermarkten. Help jij mee die producten te verkopen?

De acties zijn elke maand op vrijdag en zaterdag. Je wordt op een van de dagen voor twee uur ingezet.

Je komt in een leuk team. Daarom is het fijn als je ook gezellig bent.

Wat we bieden

Onze medewerkers ontvangen geen vergoeding.

Je wordt verzekerd op onze VNG Vrijwilligers Basispolis. Je mag gebruik maken van alle on-line opleidingen van de Voedselbank Academie. En als blijk van waardering organiseren wij tweemaal per jaar een gezellige bijeenkomst met alle vrijwilligers.

Voor het bestuur van de Voedselbank zoeken we een enthousiaste secretaris. De secretaris is een van de vijf bestuursleden. Samen schept het bestuur de randvoorwaarden, waardoor onze voedselbank optimaal kan functioneren. We verwachten, enthousiasme, enige bestuurlijke ervaring, humor en bereidheid om je in te zetten voor de Voedselbank.

Het secretariaat is de spin in het web van de voedselbank. Het secretariaat zorgt voor het beantwoorden van de telefoons, e-mails en verzoeken die binnenkomen. Samen met de secretaris wordt de agenda voor de bestuursvergaderingen voorbereid. Het secretariaat bestaat uit een coördinator en een medewerker. In principe is het secretariaat iedere vrijdagmorgen bezet. Een leuke, dankbare functie voor een actieve duizendpoot. Aantal uren in overleg.

Doel van de functie

Je bent ons aanspreekpunt voor onze klanten, zowel telefonisch als via E-mail en Whatsapp. In samenwerking met andere vrijwilligers Klantenzorg houd je de klanten-administratie zorgvuldig bij (aanmeldingen en mutaties wekelijks verwerken). Je kunt deze werkzaamheden vanuit huis verrichten.

Aanvullende taken

 • Contact met diverse organisaties t.b.v. onze klanten (o.a. de gemeente Dronten, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland/MDF).
 • Contact onderhouden met het bestuurslid Klantenzorg en anderen in de organisatie.
 • Intern en (incidenteel) extern overleg bijwonen.

 

Profiel

 • Je bent betrokken bij het werk van de Voedselbank.
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen zoals goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen, op verschillende niveaus kunnen schakelen, gevoel voor humor.
 • Je hebt goede administratieve vaardigheden en kennis van / ervaring met werken in Microsoft 365, Word, Excel  Beheersing van engels en/of andere talen is handig.

 

Wat mag je van ons verwachten

 • Een team van vrijwilligers Klantenzorg dat met toewijding de dagelijkse werkzaamheden verricht in wisseldienst (in overleg).
 • Je wordt ingewerkt en ondersteund om genoemde taken zelfstandig te kunnen uitvoeren.
 • Voedselbank Dronten organiseert 2 x per jaar een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers om te tonen dat we de inzet van onze vrijwilligers erg op prijs stellen.
 • Als vrijwilliger ben je automatisch verzekerd bij in dienst treden (VNG Vrijwilligers BasisPolis).
 • Er wordt een VOG-verklaring aangevraagd.

Aanmeldingsformulier

Algemene gegevens

Neemt u ter controle in het eerste gesprek een ID-kaart of rijbewijs mee? Houd er rekening mee dat wij in bepaalde gevallen om een Verklaring Omtrent het Gedrag vragen.
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)

Vrijwilligerswerk

Op welke vacature reageer je?
Maak een keuze(Vereist)

Motivering

Beschrijf hieronder kort waarom je dit vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Geef ook aan welke opleiding, diploma's en certificaten je hebt, die daarvoor belangrijk zijn. Bijvoorbeeld een rijbewijs, wanneer je als chauffeur solliciteert.
Naam
Naam
Naam
MM slash DD slash JJJJ
Naam

Misschien ook interessant voor jou